Regulamin witryny

 1. Właścicielem witryny jest Radosław Skowron.
 2. Wszystkie publikowane treści tworzone są przez właściciela.
 3. Cytowane teksty są oznaczone źródłem.
 4. Linkowane źródła mogą zawierać treści w języku obcym, ich pełne zrozumienie zależy wyłącznie od umiejętności lingwistycznych Czytelnika. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do tłumaczenia tylko tych pojęć, zwrotów, zdań lub akapitów artykułów, które uzna za niezbędne.
 5. Wykorzystane grafiki – poza tymi, które nie posiadają licencji na prawa autorskie, oznaczone są źródłem. Źródło podane może zostać bezpośrednio pod fotografią, na końcu tekstu lub w linku do przedstawianego zagadnienia, znajdującego się w akapicie tekstu.
 6. Czytelnicy mają możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami.
 7. Każdy komentarz moderowany jest przez właściciela witryny i może zostać niezatwierdzony.
 8. Do podstawowej grupy komentarzy, których nie zatwierdza właściciel witryny należy zaliczyć komentarze zawierające wulgaryzmy, stanowiące autoreklamę, będące próbą rozpoczęcia flame waru lub w inny sposób niezgodne z szeroką pojętą netykietą.
 9. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do zmian w treści artykułów. Ważniejsze zmiany opatrzone są datą edycji oraz słownym oznaczeniem edycji.
 10. Kontaktując się z właścicielem poprzez maila podanego w Kontakcie, Czytelnik zgadza się na jego przechowywanie w bazie.
 11. Każdy podmiot kontaktujący się poprzez maila podanego w zakładce Kontakt, może poprosić właściciela o usunięcie jego adresu poczty elektronicznej z bazy.
 12. Korzystając z bloga, Czytelnik zgadza się na przechowywanie informacji o jego aktywności w narzędziu Google Analytics.
 13. Właściciel witryny nie prowadzi działań remarketingowych oraz żadnych innych związanych z targetowaniem.
 14. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do zmian innej zawartości znajdującej się na stronie.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 23/05/2018